Noria er en liten forening som arbeider med ad-hoc bistandsprosjekter. Med det menes at vi forsøker å være tett på katastrofer og konflikter, når de inntreffer. Vi forsøker da å hjelpe til med de mest elementære og prekære behovene og tilpasser det til FN sine anmodninger. Vi vet at vår hjelp alene ikke er i nærheten av nok, men vi gjør noe andre gjør mer. Sammen skaper vi oppmerksomhet og forhåpentligvis lindring av situasjonen.

NORIA har vært et eventyr å arbeide med i de siste årene. Spennende mennesker, spenne prosjekter og muligheten til å bistå og hjelpe til har vært en fantastisk følelse. Men som allting har også NORIA en ende, alle som har vær en del av prosjekter har vist at en avslutning har ligget i kortene en stund. Og det siste året har primært handlet om å sikre så langt det lar seg gjøre, at prosjekter vi har vært engasjert i er i stand til å leve videre også etter at NORIA er avviklet. Vi er ikke helt i mål med alt, men enden er nær.

Vennlig hilsen oss i NORIA

Med FN sine anmodninger så mener vi her SDG 2030