desember 2017

Innsamling av penger og midler

I NORIA og prosjektene vi arbeider med vil vi ta i bruk alle hjelpemidler vi kan. Og en av våre oppgaver som organisasjon er blant annet og  bruke pengene og de innsamlede midlene på beste måte, slik at mest mulig går til formålet og kostnadene våre er så lave som mulig. Dette er noe [...]