april 2018

Internasjonale NGO trender – april 2018

Internasjonale NGO trender - april 2018   Endringene i klima går raskere enn vi evner å omstille oss. Det betyr at til tross for den økte innsatsen de senere år, er vi langt fra målene vi er avhengige av.   Multilateralisme er, fra FN sitt ståsted, eneste veien videre for endelig compliance med SDG 2030 [...]