september 2018

NGO trender september 2018

Forventningsvis er en av flere store utfordringer relatert til SDG 2030, nettsikkerhet. Hacking av private kontoer og tyveri av digitale identiteter er komplisert i utviklede markeder og raskt umulig i underutviklede markeder. Ekstremværet vi så i starten av 2018 har fortsatt utover. Spørsmålet mange stiller seg er om det er kommet for langt til å [...]

Mer norsk bistand til krise og konflikt

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell bistand i 2017. Syria var største mottakerland og en større andel av bistanden gikk til minst utviklede land. Reduserte flyktningutgifter i Norge ga rom for mer penger til andre områder. Kriser og konflikt preger bistandsstatistikken for 2017, der den største økningen er nødhjelp til land i konfliktområder. [...]