januar 2019

NGO trender desember

Desember Avslutningen på bistandsåret 2018 var preget av et sterkt fokus på likestilling av kjønn og hvordan vi som verdensborgere skal klare å bli karbon og klimanøytrale. Flere fagorganer enes nå om at redningen for planeten er å dreie forbruk og etterspørsel fra det som er miljøfiendtlig til det som er miljøvennlig. Vi skal altså [...]