februar 2019

NGO trender januar

Klimasaken ses på som den ultimate stresstesten fra FN hold. Det anses at den negative utviklingen går raskere enn mennesker klarer nødvendige endringer. Det er fortsatt et stort problem i midtøsten at menneskerettsaktivister fengsles uten dom og kun på bakgrunn av påstander. Det er “gjengs” oppfattelse at likhet mellom kjønn og kampen mot diskriminering er [...]