mars 2019

Økonomisk rapport første kvartal 2019

NORIA har nå redusert overheadkostnaden som tilkom pga av kursing og utdanning av ledelsen. Alle involverte er nå sertifiserte bistandsarbeidere. Forøvrig går fortsatt mer enn 65% av innsamlede midler til gjennomføring av foreningens vedtektsfestede formål altså å drive informasjonsarbeid om og angående ulike konflikter som oppstår. NORIA er forøvrig i ferd med å fase ut [...]

NGO trender februar

Verden er ca 32 000 000 000 kr i underskudd for å kunne gi de svakeste av de svake det absolutt minimum av det trenger for å kunne overleve, barn på flukt der altså. Det er nå konstatert at været i 2018 var mer ustabilt og hadde flere store “katastrofer” en hva som er [...]