februar 2020

Urfolk har tre ganger større sannsynlighet for å havne i ekstrem fattigdom

Nesten 20 prosent av dem som lever i ekstrem fattigdom i dag er urfolk. Urfolk er også overrepresenterte i de andre fattigdomskategoriene, uansett hvor i verden de lever. Flere urfolk i verden enn vi har trodd Tall fra ILOs rykende ferske rapport Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an [...]

problemer med websider

Vi har fortiden problemer med vår nettside dette gjelder også gateliv & childcare. Det jobbes for å få dette på plass, beklager ulempene dette måtte medføre.