juni 2020

Pengemangel – snart blir nødhjelpsflyene stående på bakken.

Manglende finansiering gjør at logistikkkapparatet til Verdens Matvareprogram (WFP) står i fare for å stoppe opp. Det kan få konsekvenser for det humanitære arbeidet over hele verden, advarer organisasjonen. – I tillegg til å forsyne hundre millioner mennesker med mat, har vi i under koronapandemien drevet logistikk for hele det humanitære feltet verden over, [...]

FN ber USAs myndigheter offentlig erkjenne rasediskrimineringen i samfunnet

FNs rasediskrimineringskomité så seg nødt til å komme med en advarsel til USA i etterkant av drapet på George Floyd 25. mai. FNs rasediskrimineringskomité kom med advarselen til USA 15. juni. Komiteen ba da de amerikanske myndighetene om å fordømme, uten forbehold, rasemotiverte drap av afroamerikanere og andre minoriteter, i tillegg til å offisielt [...]