juni 2020

Pengemangel – snart blir nødhjelpsflyene stående på bakken.

Manglende finansiering gjør at logistikkkapparatet til Verdens Matvareprogram (WFP) står i fare for å stoppe opp. Det kan få konsekvenser for det humanitære arbeidet over hele verden, advarer organisasjonen. – I tillegg til å forsyne hundre millioner mennesker med mat, har vi i under koronapandemien drevet logistikk for hele det humanitære feltet verden over, [...]

FN ber USAs myndigheter offentlig erkjenne rasediskrimineringen i samfunnet

FNs rasediskrimineringskomité så seg nødt til å komme med en advarsel til USA i etterkant av drapet på George Floyd 25. mai. FNs rasediskrimineringskomité kom med advarselen til USA 15. juni. Komiteen ba da de amerikanske myndighetene om å fordømme, uten forbehold, rasemotiverte drap av afroamerikanere og andre minoriteter, i tillegg til å offisielt [...]

mai 2020

COVID-19 pandemien skaper problemer for arbeidslivet på flere måter

Koronapandemien har ført til at mange mennesker verden over har mistet jobben, blitt permitterte eller fått andre arbeidsoppgaver. Nå frykter ILO at viktige arbeidslivsanalyser også blir skadelidende. Selv om helsesituasjonen i befolkningen er viktigst, jobber alle verdens land også på spreng for å redde økonomien. I dette arbeidet er det særlig viktig å sørge for at konsekvensene [...]

april 2020

Hvordan koronapandemien vil påvirke den globale økonomien

«Dette er ikke bare en global helsekrise, det er også en stor krise for arbeidsmarkedet og økonomien med enorm innvirkning på folks liv», uttalte ILOs direktør Guy Ryder onsdag. Han advarte om et scenario hvor vi risikerer å miste 25 millioner arbeidsplasser i verden som følge av pandemien. I sitt såkalte assessment paper COVID-19 [...]

februar 2020

Urfolk har tre ganger større sannsynlighet for å havne i ekstrem fattigdom

Nesten 20 prosent av dem som lever i ekstrem fattigdom i dag er urfolk. Urfolk er også overrepresenterte i de andre fattigdomskategoriene, uansett hvor i verden de lever. Flere urfolk i verden enn vi har trodd Tall fra ILOs rykende ferske rapport Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169: Towards an [...]

problemer med websider

Vi har fortiden problemer med vår nettside dette gjelder også gateliv & childcare. Det jobbes for å få dette på plass, beklager ulempene dette måtte medføre.

juli 2019

Ny rapport: 113 millioner mennesker i akutt matkrise i 2018

WFP-sjef David Beasley: – Verdensledere må løse konfliktene som forårsaker sult.   Matsikkerheten er truet i 53 land. Det viser rapporten Global Report on Food Crises 2019, som ble lagt fram i Brüssel i dag av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og EU. WFP-sjef David Beasley la vekt på at [...]

juni 2019

NGO trender mai

  Hat og hets i sosiale medier begynner å utvikle seg til et demokratisk problem. Det skremmes, trues over en lav sko for å få meningsmotstandere til å tie stille. En fri presse er en hjørnestein i alle demokratier, offentlig støtte og partipolitiske aviser/tenketanker er nå en utfordring for demokratiet I mai 2019 kom rapporten [...]

mai 2019

NGO trender april

April 2019 Det pågår et gigantisk prosjekt i regi av verdensbanken og FN som handler om hvordan man kan gjøre infrastruktur grønnere. Det er jo i den forbindelse ingen tvil om at transport, logistikk og bruken av disse har en enorm innvirkning på miljøet og vårt Co2 avtrykk. Et kjempeinitiativ her altså! I samme [...]

april 2019

NGO trender mars

Det kan se ut som forskere er i ferd med å endelig finne en kur mot HIV. Nå er det flere pasienter, 2-3 stk, som har blitt fullstendig kurert etter å ha fulgt det samme medisinske opplegget over tid. Vi er ikke helt i mål ennå, men det nærmer seg ihvertfall Det må gjøres en [...]