mars 2019

Økonomisk rapport første kvartal 2019

NORIA har nå redusert overheadkostnaden som tilkom pga av kursing og utdanning av ledelsen. Alle involverte er nå sertifiserte bistandsarbeidere. Forøvrig går fortsatt mer enn 65% av innsamlede midler til gjennomføring av foreningens vedtektsfestede formål altså å drive informasjonsarbeid om og angående ulike konflikter som oppstår. NORIA er forøvrig i ferd med å fase ut [...]

NGO trender februar

Verden er ca 32 000 000 000 kr i underskudd for å kunne gi de svakeste av de svake det absolutt minimum av det trenger for å kunne overleve, barn på flukt der altså. Det er nå konstatert at været i 2018 var mer ustabilt og hadde flere store “katastrofer” en hva som er [...]

februar 2019

NGO trender januar

Klimasaken ses på som den ultimate stresstesten fra FN hold. Det anses at den negative utviklingen går raskere enn mennesker klarer nødvendige endringer. Det er fortsatt et stort problem i midtøsten at menneskerettsaktivister fengsles uten dom og kun på bakgrunn av påstander. Det er “gjengs” oppfattelse at likhet mellom kjønn og kampen mot diskriminering er [...]

januar 2019

NGO trender desember

Desember Avslutningen på bistandsåret 2018 var preget av et sterkt fokus på likestilling av kjønn og hvordan vi som verdensborgere skal klare å bli karbon og klimanøytrale. Flere fagorganer enes nå om at redningen for planeten er å dreie forbruk og etterspørsel fra det som er miljøfiendtlig til det som er miljøvennlig. Vi skal altså [...]

desember 2018

NGO trender November

November Ca 1 400 000 mennesker drives nå på flukt i uken. Dette er selvsagt en massiv påkjenning for de som er på flukt. Men det legger også et enormt press på nærområdene de flyktes til. Dette er en utfordring verdenssamfunnet må håndtere bedre. Flere og flere land knytter seg nå til målsettingen om å [...]

oktober 2018

NGO trender oktober 2018

Oktober I år så feires det at det er 70 år siden menneskerettighetene ble vedtatt og gjeldende for alle mennesker i hele verden. Det er en generelt håp i disse dager om at mer fokus på menneskerettigheter kan bidra til bedre bærekraft og en mer rettferdig verden. I lys av abort debatten som har “rast” [...]

september 2018

NGO trender september 2018

Forventningsvis er en av flere store utfordringer relatert til SDG 2030, nettsikkerhet. Hacking av private kontoer og tyveri av digitale identiteter er komplisert i utviklede markeder og raskt umulig i underutviklede markeder. Ekstremværet vi så i starten av 2018 har fortsatt utover. Spørsmålet mange stiller seg er om det er kommet for langt til å [...]

Mer norsk bistand til krise og konflikt

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell bistand i 2017. Syria var største mottakerland og en større andel av bistanden gikk til minst utviklede land. Reduserte flyktningutgifter i Norge ga rom for mer penger til andre områder. Kriser og konflikt preger bistandsstatistikken for 2017, der den største økningen er nødhjelp til land i konfliktområder. [...]

august 2018

Kampen om de fattige

norge er en betydelig bistandsaktør. En av verdens absolutt største. Derfor ser verden opp til Norge, som en veiviser, som en inspirator og som en moralsk aktør. Dette forplikter oss ved at det forventes at Norge er der som en solidarisk global spiller. Dette forplikter oss til å sørge for at kvaliteten på den bistanden [...]

juli 2018

Internasjonale NGO trender juni 2018

Korrupsjon og verktøy for å motvirke dette er noe som kommer høyere og høyere på den internasjonale agendaen. Målet er at statsledere, ved å vise handlekraft, kan fremstå som mer attraktive å investere i for virksomheter og internasjonale institusjoner.   De blå hjelmene, FN sine egne fredsbevarende styrker, trenger mer ressurser. Siden starten på de [...]