juni 2018

Bistand er risikabelt

42 prosent av Norges befolkning tror bistanden gir både gode og dårlige resultater. De har helt rett. Bistand betyr alltid en viss risiko for å feile. Sør-Sudan er ett av 31 land der verdens fattigdom kommer til å konsentrere seg innen 2030, ifølge en ny rapport fra Brookings Institution. Her fra en flyktningleir i byen [...]

Økonomisk rapport 2018 første kvartal

Noria har økt overhead kostnaden i driften i første kvartal 2018. Det skjer i forbindelse med kursing av generalsekretær. Kurset går over 1 år og forventer å gjøre foreningen bedre rustet til forhold til de utfordringene foreningen forventer å stå overfor i fremtiden. Utover det går I overkant av 60% av de samlede inntektene går [...]

mai 2018

NGO trender mai 2018

Det er flere barn nå enn noen gang tidligere som nyter godt av vaksiner. TIl tross for dette vil mer en 1 000 000 barn dø i 2018 av sykdommer som kunne vært unngått om flere land ble flinkere til å tilby vaksiner til sine innbyggere. FN arbeider nå aktivt med flere ulike programmer [...]

Effekten av bistand

Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk 4 Effekten av bistand Bistandspolitikken i OECDs medlemsland blir jevnlig gjennomgått i såkalte partnerevalueringer (peer reviews). Siste gjennomgang av Norge var i 2013, og resultatet var i tråd med tidligere gjennomganger, der Norge jevnt over får meget gode skussmål. Det fremheves [...]

april 2018

Internasjonale NGO trender – april 2018

Internasjonale NGO trender - april 2018   Endringene i klima går raskere enn vi evner å omstille oss. Det betyr at til tross for den økte innsatsen de senere år, er vi langt fra målene vi er avhengige av.   Multilateralisme er, fra FN sitt ståsted, eneste veien videre for endelig compliance med SDG 2030 [...]

mars 2018

Internasjonale NGO trender – mars 2018

Internasjonale NGO trender - mars 2018 FN vil være fyrtårnet og koordinator for internasjonal bistand. Bedrifter er flinkere til å inkorporere SDG 2030 i verdiene sine, men det er fortsatt en lang vei å gå. Flere av de fattige landene vil ha en global økonomi. NGO og politikere er altfor dårlig på kommunikasjon. Det er [...]

desember 2017

Innsamling av penger og midler

I NORIA og prosjektene vi arbeider med vil vi ta i bruk alle hjelpemidler vi kan. Og en av våre oppgaver som organisasjon er blant annet og  bruke pengene og de innsamlede midlene på beste måte, slik at mest mulig går til formålet og kostnadene våre er så lave som mulig. Dette er noe [...]

november 2017

Ny blog

Velkommen til NORIA sin blogg. Her vil vi komme jevnlig med nyheter om hva som skjer i NORIA, så følg med!