Noria sine etiske søyler

1. Økonomi

 • Noria bestreber at ihvertfall 80% av de innsamlede midlene skal gå direkte til prosjektene, men aksepterer at vi i noen tilfeller kan falle ned mot 65%
 • Noria skal være åpen og transparent angående sin økonomiske situasjon og regnskaper skal alltid være tilgjengelig via frivillighetsregisteret. Fra og med 15 Februar 2019 kan regnskap fra de siste 2 mnd lastes ned fra Noria sin hjemmeside

2.Respekt mot givere

 • For Noria er det viktig å opptre med respekt mot giverne. Det være seg private,
 • offentlige eller bedrifter som bistår til Noria sine prosjekter. En gave, en donasjon eller en annen form for støtte er frivillig og skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres på giveren sine premisser. Noria, våre frivillige og våre partnere arbeider kontinuerlig med vår tilnærming til givere slik at den aldri skal oppfattes som pågående, aggressiv eller påtrengende. Givere som vil anonymiseres, har full anledning til det. Givere som ikke ønsker å støtte prosjektene til Noria videre, vil også kunne tas ut av alle lister på forespørsel.

3. Relasjoner til givere

 • Det skal alltid fremstå klart og tydelig hvilket prosjekt og hvilken del av prosjektet,giverne er med å bidrar til når de støtter Noria. Den informasjonen finnes i distribuertmateriale samt utførlig på Noria sin hjemmeside.
 • Givere til Noria sine prosjekter skal vite at Noria alltid samler inn til konkrete løsningeri konkrete prosjekter og ikke til organisasjonen generelt.
 • All giver kontakt skal loggføres, såfremt giveren ikke ønsker å være anonym. I loggen skal det og fremgå tydelig hvem som har vært kontaktpersonen fra Noria sin side, hva som har blitt kommunisert og andre forhold som kan være av betydning.

4. Bilde og materiell bruk

 • Noria benytter, så langt det lar seg gjøre, egen produserte bilder og materiale fraprosjektene Noria gjennomfører. Der avvikene forekommer, relaterer det seg somregel til oppstarten av prosjektet. Dvs perioden før vi har “føtter på bakken.”
 • Noria er veldig bevisst på hvordan mennesker og situasjoner beskrives, og forsøker i den forbindelse så langt det lar seg gjøre å beskrive selv vanskelige situasjoner, medverdighet.

5. Ytterlige “regler”

 • Noria samler aldri inn og tar ikke imot bidrag fra mindreårige. Om de likevel ønsker ågjøre en innsats, må det være direkte i leveransen av det eventuelle prosjektetrelatert til den saken den mindreårige ønsker å støtte.
 • Noria tar ikke imot testamentariske gaver. Noria arbeider med løpende prosjekter ogkan aldri garantere at Noria vil sirkulere tilbake til det prosjektet/saken giveren ville støtte. Noria samler alltid inn “øremerkede” midler. Når målet/summen for innsamlingen er nådd. Avsluttes innsamlingen umiddelbart.