Korrupsjon og verktøy for å motvirke dette er noe som kommer høyere og høyere på den internasjonale agendaen. Målet er at statsledere, ved å vise handlekraft, kan fremstå som mer attraktive å investere i for virksomheter og internasjonale institusjoner.

 

De blå hjelmene, FN sine egne fredsbevarende styrker, trenger mer ressurser. Siden starten på de første internasjonale operasjonene for mer enn 40 år siden har mer en 3700 soldater mistet livet i fredsbevarende operasjoner og tallet er stigende.

 

Rohingya er og har vært en internasjonal katastrofe av til dels ukjente dimensjoner. Men takket være det internasjonale samfunnet, også mange her i Norge, kan det se ut som det går mot en løsning hvor Rohingyaene kan returnere tilbake til Myanmar fra Bangladesh.

 

FN vil forsøke å re- organisere sin egen organisasjon for å bedre kunne ivareta/møte de utfordringene FN selv har drevet frem som “verdens mål” i SDG 2030. Hva og hvordan denne reorganiseringen skal se ut, fremstår ennå som uklart.

 

Det har blitt påpekt i diverse fora er at migrasjon, spesielt fra afrika, er meget skadelig for landet det migreres fra fordi de bl.a gjør produksjonsevne dårligere og at landet risikerer en skjev og ufordelaktig demografi. Det viser seg å være feil. Jevnt over er migrasjon (med integrasjon) lønnsomt for absolutt alle parter.

 

Det skal nå legges inn ekstra ressurser internasjonalt for å motvirke klimakatastrofer, spesielt for å motvirke de 12.6 millionene dødsfall som er konsekvensen. Det fremstår ennå uklart hvordan dette skal gjøres, men “ballen ruller.”

 

Nå er mengden plast i sjøen på et nivå hvor det må anses som en global katastrofe. Dvs med dagens utslipp, mengde og dumping, er det mer plast enn fisk i sjøen før 2050

 

Et av “grepene” som gjøres for å rydde sjøen, er holdningskampanjer som gjøres i en mengde land. Som presenterer budskap slik som; ta med vannflaske, rydd tre biter plast hver gang du er på stranden o.l. Alle små grep hjelper.

 

I 2018 produserer verden mer enn nok mat til alle, til tross for dette er det mange som sulter og gjerne i områdene som har det verst fra før. Utfordringene knytter seg til kriger og konflikter sammen med naturkatastrofer og andre klimatiske endringer.

 

Energi er et av de viktigste verktøyene vi som mennesker har for å skape en inkluderende verden hvor ingen faller utenfor. Heldigvis investeres det nå så mye i utvinning/produksjon samt lagring av energi, at det er et godt håp om at dette kan løses i rute til SDG 2030

 

I forbindelse med VM er det satt igang flere forsøksprosjekt i ulike land hvor fotball brukes for å skape bedre integrasjon mellom migranter og lokalbefolkning. Så langt har det vist seg som en kjempesuksess.

 

Vi er heldige i Norge hvor også fedre får sjansen til å være hjemme med sine nyfødte barn. I et globalt perspektiv er dette en rett som kun tilfaller 30% av alle fedre. Det er nå stor vilje internasjonalt for å adoptere den sosialdemokratiske modellen og innføre dette.

 

Menneskehandel er en massiv industri og mer en 2,5 millioner mennesker, hvert år, havner nå i gjeld til internasjonale syndikater. Slik driver vesten opp kriminalitet.

 

Moral og evnen til å inkludere mennesker i samfunnet. Spesielt i forhold til mennesker med fysiske og psykiske handikap må høyere på agendaen. Vi ser det på selvmordsstatistikker og økning blant unge mennesker som havner utenfor alle systemer.

 

USA mente behandlingen av Israel i sikkerhetsrådet nå er/var så ille at de valgte å fratre sin posisjon. Sannsynligvis har de også rett innenfor rimelighetens grenser. Når land som syria/irak, som gasser sine egne innbyggere mellom seg har tre sanksjoner. Fremstår Israel sine sytti som overdrevet. Utfordringene er nok at mange kan for lite om konflikten, bakgrunnen og området midtøsten som helhet.

 

Vi må eliminere “følge feilene” av seksuelt misbruk.  Både med hensyn på traumer, stigmatisering og uønskede graviditeter. Men også med hensyn på å sørge for at de som har blitt misbrukt, ikke ender som misbrukere selv.

Leave A Comment