Det er flere barn nå enn noen gang tidligere som nyter godt av vaksiner. TIl tross for dette vil mer en 1 000 000 barn dø i 2018 av sykdommer som kunne vært unngått om flere land ble flinkere til å tilby vaksiner til sine innbyggere.

FN arbeider nå aktivt med flere ulike programmer som skal gjøre det mer attraktivt å ansette nyankomne flyktninger. Det er fortsatt usikkert hvordan programmene vil utformes og hvilke virkemidler som skal tas i bruk

Det knyttes store forhåpninger til at ved en bedre inkludering av unge mennesker i det offentlige og i ulike beslutningsprosesser. Så skal rammene for fred i fremtiden være mye bedre.

Næringsliv må i større grad enn tidligere involveres i jakten på bærekraft. Med det menes; vi trenger ikke bare innovative løsninger, teknologi og politisk vilje. Vi må sikre at næringslivet implementerer og tar i bruk løsningene som er til det beste for alle.

Den samlet sett varmeste dagene gjennom tidene ble målt i april. Hvor flere land meldte om gjennomsnittstemperaturer på godt over 50 grader. I India ble det bl.a. meldt om mer en 100 døde av varmen,

Konsumet av fettet som tetter arteriene er i ferd med å sprenge alle grenser. Den samlede helsekonsekvensene er umulig å spå/forutse. Men det ser ikke lyst/lovende ut.

Med ulike politikeres konstante angrep på den frie pressen, kan til og med noe så selvfølgelig so, ytringsfriheten være truet. Det må unngås for enhver pris, uavhengig av politisk ståsted. Husk; å ha lov til å si hva man vil, betyr ikke at alle skal tilby deg sib plattform.

Mental helse er en vår tids store folkesykdommer. Den kan kun bekjempes via åpenhet og felles innsats.

Forurenset luft blir mer og mer vanlig og i dag kan det fremstå som om mer enn 90% av verdens befolkning puster i slik luft. Norge er her et godt unntak, men vi må være med å ta ansvar vi også.

Urbefolkning og lokalbefolkning, skal i større grad være med å bestemme hvordan naturressurser i deres områder skal forvaltes og utvikles. I den forbindelsen er det meget viktig at de forstår konsekvensene av sine valg.

De blå hjelmene trenger mer penger, mer ressurser og  bedre folk. I takt med at antallet “grove konflikter” eskalerer, utøkes behovet for deres inntreden. Og der det tidligere var nesten “våpenløs” er det i dag alvorlig fare for liv for deltakerne

Det må gjøres en bedre innsats for å sørge for at terrorfinansiering over landegrenser blir vanskeligere. Det er et problem at man fra vesten kan sende penger til kjente terrorceller i fattige land og sånn være en del av problemet og ikke løsningen

Flere forskere har gått sammen og i et manifest slått et slag for biologisk mangfold og hvordan vi som art ikke kan overleve uten. I en tid hvor det dør flere arter, hver dag, kan budskapet ikke oppfattes som annet enn urovekkende.

250 000 mennesker drepes årlig av håndvåpen i privat eie. Det er urovekkende høyt

Vi må bli flinkere til å lytte til flyktningene for å bedre kunne gjenkjenne og bistå deres behov. Med flere mennesker på flukt en noen gang tidligere, er det viktig at vi som internasjonalt samfunn tar inn over oss at et slike utfordringer krever mangefasetterte løsninger. Og at de som opplever utfordringene på kroppen kan og bør ha nyttige innspill

Atomvåpen er og vil være en selvødeleggelse knapp for hele verden i enda mange år. Men vi må fortsatt forsøke å motarbeide ideen om at to land som er uenige og vil krige, kan ta med seg resten av verden i dragsuget.

Den globale regningen forbundet med Hiv/aids er fortsatt massiv. Det må legges bedre til rette slik at medisin kan bli mer tilgjengelig og enklere å distribuere.

Til tross for at mange tror noe annet, så er altså fracking, vesentlig mer miljøvennlig (produserer renere energi) en stort sett alt annet av fossile brennstoff (kull/olje)

Flere mennesker gir høyere tetthet og mer sykdom. For å forhindre pandemier er det utviklet et dataovervåkning system som tar for seg hvor “klare” ulike land er til å håndtere de ulike utfordringene som kan oppst (Gro Harlem Brundtland skal sitte i styret)

Leave A Comment