Desember

  • Avslutningen på bistandsåret 2018 var preget av et sterkt fokus på likestilling av kjønn og hvordan vi som verdensborgere skal klare å bli karbon og klimanøytrale.

  • Flere fagorganer enes nå om at redningen for planeten er å dreie forbruk og etterspørsel fra det som er miljøfiendtlig til det som er miljøvennlig. Vi skal altså ikke slutte å forbruke, men vi skal sørge for at det som forbrukes har en miljøgevinst og ikke er en miljøkostnad.

  • Det er ikke krig, sykdom eller sult som krever flest liv blant unge mennesker i dag. Det er faktisk dødsfall i trafikken med over 1.4 millioner døde i 2018

  • Et stort tema i media på slutten av 2018 var migrasjons pakten. En ikke juridisk bindende overenskomst mellom medlemsland i FN som gir migranter et minimum av menneskerettigheter. De som var imot, mente det tok fra nasjonalstaten muligheten til å bestemme selv og at det ville være vanskelig å gå mot avtalen til tross for at den ikke er juridisk bindende.

  • Det er fortsatt så mye som 30 millioner barn som fødes for tidlig og sånn sett er for små til å overleve uten hjelp.

  • De militante delene av klimabevegelsen mener at “det ikke bare er umoralsk å ikke løse klimakrisen ved å stoppe alt forbruk, men direkte suicidalt.” Det til tross for at all forskning tilsier at krisen må løses ved å endre forbruk, ikke kutte forbruk. Eller for å sitere en kjent person; When in hell, keep going.” Direkte oversatt, vi kan ikke stoppe opp der ting er verst, vi må gjennom og ut på andre siden.

Leave A Comment