• Verden er ca 32 000 000 000 kr i underskudd for å kunne gi de svakeste av de svake det absolutt minimum av det trenger for å kunne overleve, barn på flukt der altså.
 • Det er nå konstatert at været i 2018 var mer ustabilt og hadde flere store “katastrofer” en hva som er målt tidligere. Så om det er menneskeskapt eller ikke, bør vi se hva vi kan gjøre sammen for å motvirke det.
 • Om vi kan finne billigere metoder for å teste for livmorhalskreft, vil vi kunne spare i overkant av 300 000 liv årlig.
 • Det er fortsatt flere millioner jenter som bor og lever i områder hvor de risikerer og utsettes for kjønnslemlesting.
 • Et godt helsetilbud til de som er på flukt fra krig og katastrofer er nesten umulig å organisere.
 • Hvert år dør fortsatt mer en 420 000 mennesker av matforgiftning
 • Nå viser det seg at hørselstap og bruk av hodetelefoner har en tett korrelasjon.
 • Det påstås at 2019 er året alle tiltak mot klimaendringer må tre i kraft. Om så ikke skjer er vi forbi den siste snuplassen og kan like gjerne gi opp.
 • Nå har antivaksinerne sørget for at antallet dødsfall fra meslinger har doblet seg, det har skjedd i løpet av 2016, 2017 og 2018. Det betyr at meslinger når er tilbake på listen over en av verdens mest dødelige sykdommer.
 • Globale tilslutning fra statsansatte byråkrater og politikere, viser seg å ha begrenset verdi med hensyn på lokal implementering og forståelse. Det kan, til tider, fremstå som beslutningstakerene har liten kontakt med sin egen velgermasse.
 • SJW (social justice warriors) skaper håp for deler av de internasjonale politiske miljøene og ses som en bekreftelse på at de har “grasrota” på sin side i kampen mot det onde.
 • Det drepes nå flere journalister enn noen gang tidligere. Dette skjer spesielt i land og områder hvor kritisk journalistikk finnes og er en faktor for innflytelse

Leave A Comment