• Klimasaken ses på som den ultimate stresstesten fra FN hold. Det anses at den negative utviklingen går raskere enn mennesker klarer nødvendige endringer.
 • Det er fortsatt et stort problem i midtøsten at menneskerettsaktivister fengsles uten dom og kun på bakgrunn av påstander.
 • Det er “gjengs” oppfattelse at likhet mellom kjønn og kampen mot diskriminering er de viktigste menneskerett sakene det skal kjempes for i 2019
 • Å bedre rettigheter for de på flukt, må være en prioritering fremover. Særlig i tilfeller som nå hvor nesten ⅓ av de som er på flukt, er barn.
 • Canada var landet som til slutt tok i mot den desperate tenåring Rahaf Mohammed al-Qunun, på flukt fra sin familie i Saudi Arabia og strandet på en flyplass i Bangkok
 • Multilateralisme er en absolutt forutsetning for å kunne oppnå SDG 2030, ihvertfall i følge flere politikere som gjør en kjempejobb med å representere ulike særinteresser i internasjonale fora.
 • Det vil være viktig for utviklingen av det afrikanske kontinentet at flere diplomatiske kanaler åpnes og tas i bruk. Spesielt i de områdene som preges av sterke etniske og religiøse konflikter
 • Det vil være i alles interesse å fortløpende vurdere de langsiktige effektene av all den nye teknologien som tas i bruk. Det være seg psykisk helsevern pga mobbing, eller manglende utdanning pga manglende tilgang.
 • Frykt for det ukjente er et eskalerende problem. Ihvertfall når det ukjente er andre mennesker, deres kultur og tro. Det pågår en polarisering i dag både fra media men også fra referansepersoner som i stadig økende grad skaper splittelse.
 • Det er håp om at globale bnp skal ha en samlet vekst på ca 3% i 2019
 • De globale utfordringene vi står ovenfor må løses globalt og i felleskap, ikke nasjonalt og alene. Ressursene som finnes tilgjengelig må brukes der de har størst effekt, det gjelder spesielt med hensyn på miljøvern
 • Internasjonal trafficking er nå på sitt høyeste nivå siden 2005

Leave A Comment