• Hat og hets i sosiale medier begynner å utvikle seg til et demokratisk problem. Det skremmes, trues over en lav sko for å få meningsmotstandere til å tie stille.
 • En fri presse er en hjørnestein i alle demokratier, offentlig støtte og partipolitiske aviser/tenketanker er nå en utfordring for demokratiet
 • I mai 2019 kom rapporten hele verden har fryktet. Vi er nå kommer til et punkt hvor over en million arter er i ferd med å bli utryddet. Vi må nå begynne å se hvordan dette kan løses via globalt samarbeid og ikke lokal symbolpolitikk
 • Det må lages utdanningsprogrammer for mennesker som skal inn og bidra/bistå i konfliktområder. For sin egen sikkerhets skyld men også for å bedre kunne bidra med de problemstillingene som lokalbefolkningen opplever
 • Klimaendringen er kanskje den først globale problemstillingen som har etiske, moralske i tillegg til alle økonomiske incentiver for å løses.
 • Nå viser det seg at plasten i havet også tas opp i fugler.
 • Det er håp for en del av de mest utsatte områdene med hensyn på konsekvenser av global oppvarming når det kommer til landbruk. Det er forskning som tyder på at det kan utvikles diverse planter og grønnsaker som tåler påkjenning forbundet med oversvømmesle og lignedne. Det er på ingen måte en løsning når det kommer til oppvarmingen, men det kan bidra med hensyn på å redusere konsekvenser.
 • Ved å drikke mindre, ikke røyke og å trene jevnt og trutt. Reduseres risikoen for vestens nye folkesykdom, dementi. Å trene hjernen samt å utsette den for minst mulig farlige stoffer er altså positivt.
 • Det viser seg at lav fødselsvekt har høy korrelasjon med sykdom. Dvs at en viktig innsats for å redusere barnedødelighet i årene fremover er å hjelpe mor til et bedre og mer næringsrikt kosthold
 • Unge mennesker er “på banen” når det kommer til endringer i klima. Det er veldig bra, men det er viktig at ikke innsatsen preges av hysteri og sekt. Men fokuserer på bærekraftige og relevante løsninger.
 • Den internasjonale økonomien kan stå foran et veiskille. De mest pessimistiske analysene anser at et globalt fall på 30-40% som sannsynlig. Det er et isåfall et krakk og vil kunne få alvorlige og brutale konsekvenser. Men selv et fall på 10-20% vil være alvorlig
 • Nå kommer utfordringene med kunstig intelligens og maskinlæring for en dag. En robot er av natur ikke emosjonell og således ikke etisk anlagt. Det vil si at den kaldt og kynisk gjør analyser basert på tall og informasjon og tar avgjørelser i forhold til det. Utfordringen er hvilke etiske retningslinjer som bør legges inn. Skal de være basert på religion, styringssett, kultur osv. Det er vanskelig å se at vi får en global enighet rundt dette
 • Nå begynner internasjonal forskning å se hva norge og skandinavia har visst i mange år. Veien til et rikt land er å få kvinner i arbeid. Det øker produktiviteten, det øker etterspørsel, det reduserer fødselsrater og det gir jevnt over en fantastisk mye bedre økonomi enn land som opererer med eneforsørger løsninger.
 • Ved å stoppe subsidieringen av oljeproduksjon, kan forbruket reduserer med 30-40% i løpet av 10-15 år. Utfordringen er at de store asiatiske markedene erstatter det forbruket primært med kullkraft, noe som strengt tatt er mye verre.
 • FN anser at store kulturelle og etikk forskjeller er rikdom og et godt utgangspunkt for en global og harmonisk verden.

 

 

Leave A Comment