• Det kan se ut som forskere er i ferd med å endelig finne en kur mot HIV. Nå er det flere pasienter, 2-3 stk, som har blitt fullstendig kurert etter å ha fulgt det samme medisinske opplegget over tid. Vi er ikke helt i mål ennå, men det nærmer seg ihvertfall
 • Det må gjøres en ekstra innsats for de 93 millioner med barn som bor i utsatte områder. De er de som er mest tilbøyelige til å ikke være med på den utviklingen verden ser i dag
 • FN bestemte seg våren 2018 for å lage et dataprogram som bedre kunne forutse og bistå i forbindelse med migrasjon. Programmet nærmer seg nå en BETA fase, men det er fortsatt store mangler med hensyn på hvilken data som skal puttes inn og ikke minst, hvor dataen skal hentes fra
 • Det pågår en generell legalisering av cannabis i flere land og nå begynner flere helsemyndigheter å rope varsko. Til tross for at cannabis har flere positive effekter, er det liten eller ingen tvil om at det også finnes nokså mange negative.
 • Flere ledende FN organer mener at menneskerettigheter er veien til SDG 2030. Vi mener vel heller at veien går via tilgang på informasjon og utdanning
 • Det er en frykt blant byråkrater i internasjonale organisasjoner om at det globale samfunnet nå erstattes av/går tilbake til “makta rår.” Den sterkestes rett altså.
 • Det er også en frykt i de samme miljøene for at kvinners politiske makt er på retur globalt.
 • For å gjøre verden bedre og mer forberedt på å kunne håndtere en global pandemi, skal det nå settes inn store ressurser for å håndtere influensa og sørge for at den ihvertfall ikke er døråpner for verre sykdommer.
 • Likestilling og diversifisering i internasjonalt forretningsliv møter mer motstand enn hva de internasjonale organisasjonene har forutsett. Til tross for at utviklingen har vært meget positiv i en årrekke, har prosessene nå stagnert i et globalt perspektiv.
 • Ungdom over hele verden tar til gatene for å påvirke politikere, selskaper og alle andre til å ta klimakampen på alvor. La oss håpe denne trenden fortsetter
 • En forutsetning for å kunne oppnå SDG 2030 er at alle nå fremover har tilgang på rent drikkevann. Uten det spres sykdommer og mennesker dør av underernæring
 • En forutsett katastrofe er nå i ferd med å ramme noen av verdens fattigste land. Det er snakk insekter som sprer sykdommer til plantelivet. Den startet i sør amerika men har nå spredd seg til afrika og asia og angriper selvsagt hardest i områdene hvor folk er fattigst.
 • Avskoging begynner nå å få et sånt omfang at det er den viktigste negative bidragsyteren til klimakrisen. Dette skal kunne håndteres da mesteparten av skogen som fjernes brukes til å utvinne olje, ikke papir eller bygningsmasse altså
 • Tuberkulose er den smittsomme sykdommen som dreper flest mennesker i dag. Det er også den sykdommen som tar livet av flest mennesker med HIV. Nå skal tuberkulose bekjempes en gang for alle.
 • Det foreslås nå å forby autonome våpen. Autonome våpen er altså våpen som styres av mennesker, men hvor mennesker ikke selv er fysisk tilstede.
 • Klimaendringer ses som synderen i forhold de store naturkatastrofene vi har sett over hele verden de siste årene.
 • Midtøsten og konfliktene der nede er og blir en kjempe hodepine for absolutt alle som er involvert og alle som ser på. Noe av utfordringen er at det finnes 60+ etnisiteter i området og tilsvarende antall tolkninger av ulike religioner som alle på ulike tidspunkt i historien har styrt diverse områder og praktisert etnisk rensing. Slik at de “hater” hverandre i utgangspunktet. Når området samtidig er viktig med hensyn på heroin og smuglerruter, finnes det alltid mer enn nok kriminelle som er villig til å forsyne med våpen for å holde konflikten i gang og lov og orden borte.

Leave A Comment