November
 • Ca 1 400 000 mennesker drives nå på flukt i uken. Dette er selvsagt en massiv påkjenning for de som er på flukt. Men det legger også et enormt press på nærområdene de flyktes til. Dette er en utfordring verdenssamfunnet må håndtere bedre.
 • Flere og flere land knytter seg nå til målsettingen om å “utrydde” sult i de sørlige landene. Denne gangen ble vedtaket gjort på en konferanse i Kina
 • Det drepes nå flere journalister i jobbsammenheng enn noen gang tidligere. Dette er en alvorlig trend som må slås hardt ned på å motvirkes,
 • Et av fem dødsfall i verden, skyldes dårlig diett. Mange av dødsfallene kan forklares med mangel på mat, men deler av tallene må også forklares med dårlig mat, spesielt i vesten.
 • De senere teoriene som antyder at flere av verdens store konfliktområder, er nettopp det, fordi kriminelle miljøer trenger områdene til logistikk og produksjon av bl.a. våpen, mennesker og narkotika. Får mer og mer støtte fra internasjonale forskningsmiljøer.
 • Vi vet at kjøttproduksjon er en av de absolutt største miljøsynderne med hensyn på Co2. Det forhindrer ikke etterspørselen etter kjøtt fra å øke for 5 året på rad.
 • FN er helt sikre på at den eneste måten å motvirke globale konflikter og bedre livskvaliteten for jordens beboere, er mer internasjonalisering, friere grenser og mer åpenhet mellom land.
 • Det er nå ca 12 millioner mennesker som pga ulike konflikter med tilhørende grenseendringer, som må anses som fullstendig statsløse. Det er et absurd høyt tall.
 • 700 000 mennesker dør nå årlig av resistente bakterier, dvs bakterier medisinene våre ikke lengre virker mot. Vi har ikke opplevd mye av det i Norge ennå, men det kommer.
 • The great barrier reef er allerede dødsdømt, nå er stort sett resten av revene som finnes også dødsdømte om vi ikke klarer å redusere forsøplingen i verdenshavene.
 • Antall mennesker med diabetes har firedoblet seg siden tidlig 80- tall. Det betyr at folk flest må bli flinkere til å spise sunt og være i fysisk aktivitet
 • Nå begynner de internasjonale forskningsmiljøene å anerkjenne utfordringene  som følger av kunstig intelligens. Spesielt med hensyn etikk og normer. For det er uklart hvilke verdier skal programmeres inn; kristendom, demokratiske, muslimske, kommunistiske osv. Alle mener de har rett og bør være standarden man retter seg etter.
 • FN mener at kampen for likestilling også er kampen mot vold og misbruk av kvinner. Det er nok mye riktig i det, men menn som har vært “likestil” de siste 500 årene, er fortsatt flinke til å utøve vold mot hverandre. Så det er nok ikke det eneste verktøyet som må tas i bruk.
 • Det er et globalt oppsving i smittetilfeller av malaria igjen. Forskere mener at dette tildels skyldes klimaendringer og påfølgende naturkatastrofer. Det er vår egen skyld altså
 • En sterkere offentlig sektor i fattige land, er en god vei til mer velstand i følge FN sin siste rapport på temaet
 • Den internasjonale migrasjonsvatalen har fått mer motstand enn man forutså, spesielt med tanke på at det er en intensjonsavtale uten noen reell juridisk binding. Argumentene mot avtalen, handler først og fremst om at enkeltland opplever at avtaleteksten overstyrer nasjonale lovverk.
 • Den internasjonale lønnsveksten er på sitt absolutt laveste nivå de siste 10 årene. Noe som blant annet forklares med flere kvinner i arbeid og lavere lønn for kvinner enn menn
 • Verden er pr i dag, ikke i rute til å klare klimamålsetningene
 • Vi har advart mot at de internasjonale finansmarkedene står overfor en kjempeutfordring siden tidlig i vår, nå kan det, til tross for en “kollektiv hukommelsessvikt” blant de som styrer, se ut som vi får rett.

Leave A Comment