Oktober

 • I år så feires det at det er 70 år siden menneskerettighetene ble vedtatt og gjeldende for alle mennesker i hele verden. Det er en generelt håp i disse dager om at mer fokus på menneskerettigheter kan bidra til bedre bærekraft og en mer rettferdig verden.

 • I lys av abort debatten som har “rast” i Norge de siste ukene pga KrF sitt forsøk på inntog i Norsk regjering. Anslås det at så mange som 47 000 kvinner dør hvert år som følge av komplikasjoner forbundet med barn de tvinges til å bære frem.

 • De argumenteres også for at så mange som 41 000 000 dødsfall årlig kan unngås, om verdenssamfunnet blir flinkere til å håndtere kroniske sykdommer.

 • FN som organisasjon, har iverksatt en “stille krig” mot overgrep som skjer i FN sin regi. Det være seg overgrep mot lokalsamfunnet de er satt inn for å hjelpe. Eller misbruk av kvinner som er ute på lokasjon for å hjelpe til .

 • Klimaforkjempere håper at den nye reiselivstrenden skal være å besøke eksotiske lokasjoner ved bruk av Big Data, AI og annen ny teknologi. Ikke slik som i dag hvor turister faktisk reiser til lokasjonen for å oppleve den selv

 • Flere av forskerne FN benytter i forbindelse med kartleggingen av klimautviklingen, enes nå om at målet på ikke mer en 1,5 grader temperaturøkning innen 2030, er tapt. Så fremt landene som virkelig forurenser ikke snur rundt og bidrar ordentlig,  og ikke fortsetter det fjaset som Kina, USA og India gjør.

 • En Yazidi kvinne fikk nobels fredpris, til tross for at kvinnen har bygd opp en bevegelse i et område FN aldri har tatt seg bryet med å fordømme. All ære til Nadia Murad for jobben hun gjør, håper hun kan få mer støtte etterhvert

 • Det å forhindre misbruk av barn, er allerede men skal bli et enda viktigere satsningsområde for FN de neste årene. Muligheten for en trygg oppvekst er fundamental for alle forutsetninger om et meningsfylt liv.

 • Økte tariffer, er til hinder for globalisering. En utfordring for de fattigste, men kan også være en fordel for de rikeste.

 • Masseskytninger er på full frammarsj i USA og det er ingenting som tyder på at det skal stoppe med det første. Polariseringen som politikere og media jager frem, polariserer motstanderne og øker spenningen mellom de ulike interessegruppene.

 • FN har bestemt seg for at den vil arbeide for universell rett til et godt helsevesen. Hvem FN ønsker skal betale for det, fremstår som mer uklart.

 • Det kan se ut som forskere har funnet en sopp som spiser mikroplast. Om det er tilfellet, er det en av de beste nyhetene for miljøet siden Vanguard/Blackrock vedtok sine impact investing funds (noen av verdens største pengefond som kun investerers i løsninger som er bærekraftige)

Leave A Comment