• Forventningsvis er en av flere store utfordringer relatert til SDG 2030, nettsikkerhet. Hacking av private kontoer og tyveri av digitale identiteter er komplisert i utviklede markeder og raskt umulig i underutviklede markeder.
 • Ekstremværet vi så i starten av 2018 har fortsatt utover. Spørsmålet mange stiller seg er om det er kommet for langt til å snu eller om det fortsatt finnes tid.
 • Inaktiviteten vi ser blant voksne og barn, spesielt i vestlige land, gjør at vi kan snakke om en helse katastrofe som er i ferd med å innhente i overkant av 1 400 000 mennesker
 • Tobakk viser seg nå å være destruktiv, langt forbi den rene helseeffekten blant brukerne. Avskoging og ødelagte jordområder er effekter som nå også i stor grad er med å påvirke miljøet
 • Det spekuleres i at AI ikke er en trussel fordi mennesker fortsatt kan anses for kreative og kunstneriske og således innehar egenskaper maskiner foreløpig ikke har.
 • Et av de viktigste verktøyene verdenssamfunnet har fra å produsere nok kjøtt, melk og animalske produkter til alle. Er å å utrydde sykdommen PPR som angriper husdyr og har 90% dødelighet. et nytt samarbeid skal nå løse dette og sånn bidra til oppfyllelsen av SDG 2030.
 • Det anslås at mer en 150 millioner barn blir mobbet på skolen hver dag
 • For første gang på mange år har antall mennesker i verden som sulter gått opp igjen i 2017.
 • Verdenssamfunnet må engasjere seg mer for å nå klimamålene, flere og flere forskere sier nå i det “stille” at vi sannsynligvis allerede er for sent ute og at kampen er tapt.
 • Om vi klarer å forholde oss og realisere de målene verdenssamfunnet har satt for å redde jordkloden. Vil det skapes en ny økonomi på 140 trillioner kroner og skape mer enn 65 millioner nye arbeidsplasser i den nye økonomien allerede før 2030. I den påstanden må det tas høyde for at den nødvendige investeringen er på omtrent det samme. Men null sum som gjør at verden overlever er bedre enn null sum som får verden til å gå under.
 • For første gang siden 1915 er troen på at demokratiet er nødvendig for menneskets utvikling på retur. I flere store vestlige land sier flere og flere unge at ulike former for sosialisme og diktaturstater kan være en bedre løsning.
 • Til tross for at flere og flere får det bedre og bedre, samles stadig større deler av verdens formue på færre hender. Det kan jo raskt være en av årsakene til at noen individer ser på demokratiet som en utfordring
 • Verden trenger globalisering for å reddes. Samtidig går det en “nasjonaliserings” bølge over europa, hvor velgeren velger politikere som forfekter nasjonalisering og ikke de som vil åpne land og grenser. Dette gjelder selvsagt for USA med D. Trump også.
 • Til tross for at LGBT rettighetene har eksistert og vært ratifisert i mer eller mindre 70 år, er det fortsatt massive problemer forbundet med det å være LGBT.
 • Multilateralisme og globalisering er en ønsket av fattige land og skydd av velgeren i rike land. Utfordringen er at de rike landene opplever at det ikke handler om å skape nye felles verdier, men dele de verdiene som den ene parten har. Sånt er alltid vanskelig å gjennomføre.

Leave A Comment