Økonomi

Det er Noria sin absolutte målsetting å være en transparent og trygg forening å forholde seg til. Med hensyn på de skandalene som rammer flere av de store foreningene jevnt og trutt, vil Noria gå så langt som Noria kan for å underbygge den tilliten våre givere viser oss.

Prosjekt 65%
Administrasjon 20%
Avhengig 15%

I Noria bestreber vi at 80% av innsamlede midler skal gå direkte til prosjektet. Vi har likevel erfart at i ulike faser og delmål av prosjektene, så kan noe mer måtte gå til administrasjon (her nevnt som avhengig.) Bakgrunn for denne variasjonen kan skyldes ulike krav til regnskap over landegrenser samt prosjekter i området vi har lite kjennskap fra tidligere.

Noria sine regnskaper er tilgjengelig via registrering i frivillighetsregisteret (http://w2.brreg.no/frivillighetsregisteret/) og årsregnskap kan tas ut der

Regnskapene tilgjengelig gjøres i forbindelse med årsavslutning.