NORIA har nå redusert overheadkostnaden som tilkom pga av kursing og utdanning av ledelsen. Alle involverte er nå sertifiserte bistandsarbeidere. Forøvrig går fortsatt mer enn 65% av innsamlede midler til gjennomføring av foreningens vedtektsfestede formål altså å drive informasjonsarbeid om og angående ulike konflikter som oppstår.
NORIA er forøvrig i ferd med å fase ut å avvikle engasjementet i flere ulike prosjekter. Det har forøvrig ingenting med prosjektene å gjøre, men det er for mye arbeid og for få timer tilgjengelig til å være effektiv. I den forbindelse har vi hatt bistand fra ulike konsulenter med selve avviklingen, slik at det skal skape minst mulig konsekvenser for alle involverte.
I forbindelse med reduserte overheadkostnader i NORIA, forventer vi at vi raskt er tilbake mot en situasjon hvor mer en av 70% av foreningens inntekter skal gå til vedtektsfestede formål.
Egenkapitalsituasjonen er uendret sist år, noe som begynner å oppleves som problematisk, da det problematiserer langsiktig planlegging. Det er ikke foretatt investeringer i særlig grad, utover økt kompetanse. Gjeldsgraden er uendret, foreningen har pr i dag ingen kortsiktig eller langsiktig gjeld. I forhold til næringen som helhet, fremstår NORIA som å ha et tilfredsstillende økonomisk fundament.

Leave A Comment