NORIA arbeider primært med å spre informasjon og skape oppmerksomhet rundt ulike menneskelige og samfunnsmessige utfordringer. Det betyr blogging, foredrag og andre aktiviteter som kan bidra til økt oppmerksomhet rundt problemene og tilhørende utfordringer. NORIA kan også bidra direkte i prosjekter, i en startfase sammen med andre for å få de igang, men det er og skal alltid være kortsiktig.

Våre prosjekter